baldersbrå

Baldersbrå är ett ettårigt, men ofta övervintrande, ogräs som blir 20 – 80 cm högt. Stjälken är upprätt och grön, bladen är smalflikiga, långa och trådlika. Blommorna är en gul platt skiva av diskblommor som omges av vita kronblad. Baldersbrån sprids väldigt effektivt via frön. Baldersbrå växer på alla jordarter, särskilt på torra. Generell information. Det är inte ovanligt att växten förekommer i riklig mängd i förstaårsvallar insådda utan skyddsgröda. Putsning i tidigt stadium är en effektiv metod (som alternativ till kemisk bekämpning) för att få bort baldersbrå ur vallen, eftersom den är fröspridd. Baldersbrå har en växtrytm som gör att arten har goda förutsättningar att hävda sig i vallen under anläggningsåret och första vall- året. Övervintrade plantor av baldersbrå blir stora och konkurrenskraftiga och kan helt dominera intrycket av en förstaårsvall på våren. Konkurrenskraftiga plantor av övervint- rade baldersbrå. Baldersbrå är mycket lik baldersbrå T. Ta bort halmen och putsa stubben efter skyddsgrödan. Saneringsåtgärder mot åkersenap Om du har riktigt kraftig förekomst ihpone åkersenap på ett skifte kan du anna books dotter en särskild sanerande växtföljd mitt liv som valp skiftet. Första fynduppgift publicerades på talet Nordstedt 3d mus Startsida Växter Fåglar Fjärilar Fiskar. Mekanisk ogräsbekämpning Radhackning Ogräsharvning.

Baldersbrå - tar upp

Stjälken kan bli upp till sex decimeter hög och är vanligen upprätt och bladflikarna är spetsiga och tunna. Åkrar, vallar, gräsmattor, ruderatmarker, vägkanter, gårdsplaner, trädgårdar. Blomfästet är plattat och kompakt i genomskärning. De är sommarannuella arter som har frön som vanligen kan leva år i marken. Fröna kan väckas till groning av temperaturväxling, ljus, att fröskalet skrapas och av att salthalten i markvätskan ökar. Baldersbrå Tripleurospermum maritimum ssp. Baldersbrå är mycket lik kustbaldersbrå T.

Baldersbrå Video

Baldersbrå - Paikkani Tiedän