kontinenterna

Om kontinenterna fortsätter att röra på sig i samma hastighet och riktningar, kommer jorden om miljoner år att bilda en ny superkontinent; Pangea Ultima. Vår planet är cirka 4,8 miljarder år gammal och under dess första 1 miljoner år fanns det ingen form av liv. Då var jorden en ogästvänlig. Den bakomliggande drivkraften bakom kontinenternas rörelser anses vara strömmar i den underliggande plastiska delen av manteln, som i sin tur orsakas av radioaktivt alstrad värme i jorden inre. Som mer direkt orsak till plattrörelserna brukar nämnas "ridge push" och "slab pull". Med "ridge push" menas. Dags att skriva om skolböckerna - forskare har lagt fram bevis för nya kontinenter under havsytan.

Kontinenterna - tre

Modellen med sex kontinenter, med Amerika som en kontinent, är vanlig i Latinamerika samt i större delen av Europa: OK, är inte helt säker här på kontinenterna, så upplys mig gärna. Geologen Nick Mortimer och hans forskarlag på åtta personer skriver i sin forskningsrapport att de nyzeeländska öarna egentligen är topparna på kontinenten som till nittiofyra procent ligger begravd under vattenmassorna. Läs gärna mer i våra användarvillkor. Kontinenterna bryts sönder, driver sakta isär och kolliderar på nytt, så att mönstret av oceaner och kontinenter hela tiden förändras. Europa, Afrika, Asien och Nordamerika. Så hädanefter har jag varit i 4 världsdelar och har tre kvar kontinenterna