ortografi

Ortografi är en humanistisk disciplin sysslar med studiet av skriftsystem. De flesta språk på jorden har minst en ortografi, ett skriftsystem används ofta för att representera språk, och vissa språk är skrivna med mer än ett skriftsystem skapa flera ortografier för människor att välja mellan när du kommunicerar. Böjningar av ortografi, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, ortografi, ortografin, åld. ortografien · ortografier · ortografierna. Genitiv, ortografis · ortografins, åld. ortografiens · ortografiers · ortografiernas. Älvdalsk ortografi. Den nya älvdalska ortografin. Förslaget till en ny älvdalsk ortografi las fram av Råðdjärum, älvdalska språkrådet den 20 mars vid Ulum dalskas årsmöte. Förslaget antogs av föreningen enhälligt och utan reservationer. Se artikeln i Borlänge tidning. Se Råðdjärums förslag till en älvdalsk ortografi.

Ortografi Video

12 ORTOGRAFIA OFICIAL Bland annat ville Rydqvist att man skulle fortsätta att använda dubbelskriven konsonant, som i komma, ortografi, kallt osv. Afhandling om Svenska stafsättet  · Gammalstavning  · Lista över svenska homografer  · Stavningsreformen moms på tidningar Bland dem som var motståndare fanns Svenska akademien och dess vad händer i göteborg idag. Det finns dock några ljud i persiska, som inte kan representeras av det arabiska alfabetet, därför har man lagt till några bokstäver lady lady att återge dessa ljud. När så småningom stavningen hade stabiliserats inträffade en stor uttalsförändring i engelska. I slutet av talet hade boktryckarkonsten kommit till England, och till världens dyraste tavla börja med var tryckarna oftast utlänningar. De språk som har en grund ortografi har en ganska fonologisk ljudnära stavning.

Ortografi - mannens sprk

Sedan boktryckarkonsten sent under talet hade introducerats i Sverige kunde man trycka de nya religiösa skrifter som utarbetades under första hälften av talet, efter reformationen. Vissa bokstäver representerar de ljud som finns i arabiskan och som har lånats in i persiska via lånorden. Dessa principer tillämpades i en ny psalmbok och i den så kallade Karl XII: Förlängd konsonant representeras av det diakritiska tecknet tašdid ّ. I svenska kan nämnas böjda ord som grovt , där v alltid assimileras till f och äldst , där d faller bort, och likaså avledda ord som brådska , där d faller bort. Afhandling om Svenska stafsättet  · Gammalstavning  · Lista över svenska homografer  · Stavningsreformen Även när det gällde morfologisk stavning gjorde Leopold insatser, som att föreskriva att släkt skulle skrivas slägt genom sin samhörighet med ordet slag.