Balder föreslår inlösen av samtliga pref-aktier. Styrelsen i Balder föreslår om inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i Balder, motsvarande ett belopp om 3,5 miljarder kronor. fre, Fastighetsbolaget Balder kallar till en extrastämma. Av dagordningen framgår det att styrelsen föreslår att. Att Balder har rätt att återköpa prefaktierna framgår tex av bolagets årsredovisning för (daterad 8 apr ). Koncernen har gjort bedömningen att de utestående preferensaktierna utgör eget kapital-instrument. Bedömningen är baserad på att såväl utdelning som inlösen av preferensaktier förutsätter. Balders målsättning är att skapa den bästa totalavkastningen för aktieägarna. Vi tror att vi gör det genom att återinvestera vinsterna i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt. Utdelningen kommer därför bli låg eller utebli under de närmaste åren. Balder kommer istället fortsätta att investera i befintliga fastigheter.

Balder pref inlösen - ugnen

Styrelsesuppleant i Fox Invest Aktiebolag. Vet du förresten hur det blir nu med inlösen på preffarna. I dagsläget är dock aktieinvesterarnas optimism stor och Balder-stamaktien står i ,10 kr. När pref ägarna fått sitt är det dags att se framåt. Ev risk för att Balders preferensaktier kommer att bli återköpta inlösta av bolaget, och frågan är då till vilken kurs det sker. Så vad är problemet?